Der Chorverband Zürich See gratuliert den Chören herzlich zu ihrem Erfolg

schmaz, Rang 1, Kategorie A

Heartkhor | ensemble, Rang 5, Kategorie A2

Zürcher Vokalisten, Rang 8, Kategorie E